# เวลา รายการ พิธีกร ผู้สนับสนุน
1 00.50 - 05.00เพลง
2 (Sat.05.00 – 05.50 Sun.05.00-06.00) (Re.) Smart Samui (Sunday.เพลง)
3 05.50 - 11.10 เพลง
4 11.10 – 12.00 Smart Samui (พิเศษ) (Sunday.ไอทีใกล้ตัว)
5 12.00 – 19.00 เพลง
6 19.00 – 19.30 ถ่ายทอดข่าว สวท.
7 19.30 – 23.58 เพลง
8 23.58 – 00.50 (Re.) Smart Samui (พิเศษ) (Sunday. (Re.) ไอทีใกล้ตัว)
samuiradio
samuiradio
samuiradio
samuiradio
samuiradio
samuiradio
samuiradio
samuiradio