# เวลา รายการ พิธีกร ผู้สนับสนุน
1 00.50 - 05.00เพลง
2 05.00 – 05.50 (Re.) Smart Samui ( Monday. (Re.) ไอทีใกล้ตัว )
3 05.50 - 11.10 เพล
4 11.10 – 12.00 Smart Samui ดีเจ หนู
5 12.00 – 19.00 เพลง
6 19.00 – 19.30 News broadcast Radio thailand
7 19.30 – 23.58 เพลง
8 23.58 – 00.50 (Re.) Smart Samui ดีเจ หนู สมุยทีม
samuiradio
samuiradio
samuiradio
samuiradio
samuiradio
samuiradio
samuiradio
samuiradio