# เวลา รายการ พิธีกร ผู้สนับสนุน
1 00.50 - 05.00เพลง
2 (Sat.05.00 – 05.50 Sun.05.00-06.00) (Re.) Smart Samui (Sunday. (Re.) สบาย สบาย สไตล์ ดีเจ สายรุ้ง)
3 05.50 - 11.10 เพลง
4 11.10 – 12.00 สบาย สบาย สไตล์ ดีเจ สายรุ้ง (Sunday.ไอทีใกล้ตัว)
5 12.00 – 19.00 เพลง
6 19.00 – 19.30 เพลง (Sunday. ถ่ายทอดข่าว สวท. )
7 19.30 – 23.58 เพลง
8 23.58 – 00.50 (Re.) สบาย สบาย สไตล์ ดีเจ สายรุ้ง (Sunday. (Re.) ไอทีใกล้ตัว)
samuiradio
samuiradio
samuiradio
samuiradio
samuiradio
samuiradio
samuiradio
samuiradio